Pateicības

No sirds pateicamies visiem, kuri ir atbalstījuši un snieguši palīdzīgu roku projekta tapšanas un realizēšanas laikā. Īpašu paldies vēlamies teikt zemāk minētajām fiziskajām un juridiskajām personām.

Projekta koordinatores Ilze un Dace

 • Aleksandrai Pisareivai, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 10.b klases skolniecei, par palīdzību projekta noslēguma pasākuma organizēšanā,
 • Annai Senatovai – par palīdzību projekta aktivitāšu īstenošanā, par vecāku iedrošināšanu piedalīties projektā,
 • Annai Vodolaginai, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 6.b klases skolniecei, par priekšnesumu projekta noslēguma pasākuma laikā,
 • Artemijam Malzubrim, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 6.d klases skolniekam, par palīdzību projekta noslēguma pasākuma organizēšanā,
 • biedrībai “Vecāki ģimnāzistiem” – par transporta pakalpojumu nodrošināšanu,
 • Bruno Baham par par darbnīcas sagatavošanu un vadīšanu projekta noslēguma pasākumā,
 • Diānai Ančai, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 12.a klases skolniecei, par priekšnesumu projekta noslēguma pasākuma laikā,
 • Dmitrijam Volodjonokam, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 10.b klases skolniekam, par palīdzību projekta noslēguma pasākuma organizēšanā,
 • Elenai Karkovai – par projekta informācijas tulkošanu,
 • Ērikai Rakovskai – par projekta idejas reklamēšanu un skolnieku motivēšanu piedalīties projektā,
 • Ikšķiles vidusskolas 5.a, 6.a, 6.c un 7.a klases audzinātājām par atsaucību, atbalstu  un skolēnu motivēšanu dalībai apmaiņas projektā „Iepazīsti savu kaimiņu!”,
 • Ikšķiles vidusskolas mācību priekšmetu skolotājiem par  atsaucību un Rīgas Zolitūdes Ģimnāzijas skolēnu laipno uzņemšanu  savās stundās un Ikšķiles vidusskolā,
 • Ikšķiles vidusskolas skolēniem, kuri piedalās apmaiņas projektā, kā arī viņu ģimenēm par ieguldīto darbu un laiku veidojot un realizējot Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēnu viesošanās programmu, kā arī veidojot pozitīvu pieredzi saskarsmē ar latviešu kultūru un tradīcijām,
 • Ikšķiles vidusskolas tehnisko darbinieku komandai par telpu uzkopšanu pēc atklāšanas pasākuma Ikšķiles vidusskolā,
 • Indrai Jaundālderei par darbnīcas sagatavošanu un vadīšanu projekta noslēguma pasākumā,
 • Ingai Trabo par darbnīcas sagatavošanu un vadīšanu projekta noslēguma pasākumā,
 • Ingunai Bērziņai – Ikšķiles vidusskolas direktores vietniecei audzināšanas un ārpus klases darbā, par tehnisko atbalstu projekta atklāšanas pasākuma organizēšanas procesā,
 • Jeļenai Stupelei – par atbalstu projekta īstenošanā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā,
 • Jeļenai Ščerbičai – par projekta idejas reklamēšanu un skolnieku motivēšanu piedalīties projektā,
 • Jūlijai Čulkovai – par projekta idejas reklamēšanu un skolnieku motivēšanu piedalīties projektā,
 • Katrīnai Šuvajevai – par palīdzību un novadītajām aktivitātēm projekta iepazīšanās pasākuma laikā, par projekta bloga http://iepazistisavukaiminu.wordpress.lv/ veidošanu,
 • Kirilam Dorofejevam,  Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 6.d klases skolniekam, par palīdzību projekta noslēguma pasākuma organizēšanā,
 • Laimai Kalniņai, Ikšķiles vidusskolas direktorei – par projekta dalībnieku uzņemšanu skolas telpās, par skolnieku motivēšanu piedalīties projektā, par Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolnieku uzņemšanu Ikšķiles vidusskolā, par finansiāli un materiālu atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai,
 • Laurai un Lindai Andrijonokām – Ikšķiles vidusskolas skolniecēm,  par projekta dalībnieku reģistrēšanu projekta atklāšanas pasākumā 6.oktobrī,
 • Lienei Juhņevskai – par projekta informācijas tulkošanu, par atbalstu un motivēšanu projekta dalībnieku atlases procesā, par informācijas ievietošanu Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mājas lapā,
 • Mārai Gudakovskai par darbnīcas sagatavošanu un vadīšanu projekta noslēguma pasākumā,
 • Nadeždai Rjabiņinai – par projekta idejas reklamēšanu un skolnieku motivēšanu piedalīties projektā, par atļauju filmēt savu mācību stundu,
 • Nataļjai Kožuhovai – par informācijas ievietošanu Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mājas lapā,
 • Oskaram Kaulēnam par projekta noslēguma pasākuma iemūžināšanu fotogrāfijās,
 • Pāvilam Ščegoļevam, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 12.b klases skolniekam, par tehnisko atbalstu projekta noslēguma pasākuma laikā,
 • piedzīvojumu organizācijai “Lūzumpunkts” – par izciliem saliedēšanās uzdevumiem un iepazīšanās spēlēm projekta iepazīšanās pasākuma laikā,
 • projekta dalībniekiem Agatei, Terēzei, Kārlim, Pēterim un Albertam par palīdzēšanu pirms projekta noslēguma pasākuma un arī pasākuma laikā,
 • Radmilai Korolei – par palīdzību projekta aktivitāšu īstenošanā, par vecāku iedrošināšanu piedalīties projektā,
 • Raivim Paulam par darbnīcas sagatavošanu un vadīšanu projekta noslēguma pasākumā,
 • Reinim Celestem – Ikšķiles vidusskolas informātikas skolotājam,  par tehnisko atbalstu projekta atklāšanas pasākuma organizēšanas procesā,
 • Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mācību priekšmetu skolotājiem par atsaucību un Ikšķiles vidusskolas skolēnu laipno uzņemšanu savās stundās un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā,
 • Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēniem, kuri piedalās apmaiņas projektā, kā arī viņu ģimenēm par ieguldīto darbu un laiku, veidojot un realizējot Ikšķiles vidusskolas skolēnu viesošanās programmu, kā arī veidojot pozitīvu pieredzi saskarsmē ar krievu kultūru un tradīcijām,
 • Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas tehnisko darbinieku komandai par telpu uzkopšanu pēc projekta noslēguma pasākuma,
 • Sanijai Ķirsonei – par projekta idejas reklamēšanu un skolnieku motivēšanu piedalīties projektā,
 • SIABiznesa veiksme” un īpaši Ivetai Ozoliņai un Janai Jeļiņevskai par palīdzību projekta noslēguma pasākuma sagatavošanā un organizēšanā, par virtuves telpu un trauku nodrošināšanu, garšīgo kafiju un tēju,
 • Sofijai Pivņukai, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 10.b klases skolniecei, par palīdzību projekta noslēguma pasākuma organizēšanā,
 • Svetlanai Safronovai – par projekta idejas reklamēšanu un skolnieku motivēšanu piedalīties projektā,
 • Svetlanai Semenko, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas direktorei – par projekta dalībnieku uzņemšanu skolas telpās, par skolnieku motivēšanu piedalīties projektā, par Ikšķiles vidusskolas skolnieku uzņemšanu Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, par finansiālu un materiālu atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai,
 • Tatjanai Bakalovai – par informācijas ievietošanu Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mājas lapā,
 • Uldim Loginam – par atbalstu projekta īstenošanas laikā un par projekta noslēguma pasākuma iemūžināšanu fotogrāfijās,
 • Veronikai Skripačovai – par atbalstu projekta īstenošanā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, par projekta reklamēšanu skolniekiem un viņu vecākiem,
 • Vladislavam Saiko, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 10.b klases skolniekam, par palīdzību projekta noslēguma pasākuma organizēšanā.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s