Aktuāli

Pēc konferences “Latvijas vecāku forums 2013”

2013.gada 12.oktobrī projekta “Iepazīsti savu kaimiņu!” vadītājas Ilze un Dace prezentēja savu pieredzes stāstu alternatīvajā darba grupā “Kā veidot konstruktīvu sadarbību starp skolotāju un vecāku?”.

Pēc 15 minūšu prezentācijas klātesošie uzdeva savus jautājumus –

  1. pēc kāda principa tika izvēlētas ģimenes, kurās dzīvoja bērni,
  2. kā jūs uzsākāt sarunu ar vecākiem par projektu,
  3. kāda bija sākotnējā reakcija,
  4. kā nonācāt līdz projektam,
  5. vai pašas uzrakstījāt vai kāds piedāvāja realizēt,
  6. kā notika ģimeņu pieteikšanās projektā,
  7. pēc kādiem kritērijiem izvēlējāties ģimenes,
  8. kāds bija projekta finansējums.

Prieks par jautājumiem, prieks par atbildēm, par ieteikumiem, padomiem un secinājumiem un vislielākais prieks par diskusiju ar vecākiem.

Pēc konferences “Latvijas vecāku forums 2013” iknedēļas e-žurnāls izglītības profesionāļiem “Skolas Vārds”17.oktobrī publicēja rakstu par projekta pieredzi. Rakstu var izlasīt šeit –